Melda Dikmen Gürel

Melda Dikmen Gürel

İçinde barındırdığı tüm bireylerin aidiyet duygusunu kuvvetlendiren,
kullanıcısının yaşam kalitesini arttıran,
zamansız ve esnek mekanlar.